Monday, July 02, 2012

495# 廣東話裡啦

嗨~ 想用下廣東話裡講野   我以家系實習做工  系一間媒體公司  唔錯下啦~ 規模幾OK下
點解我選里間公司 因為我本來霖到我可以系大馬做返咯 大馬都有里間公司嘛~ 可能有點幫助瓜  雖然裡到實習冇工錢 但係如果可以學到野 也有咩唔好呢?哈哈!
放暑假 好悶嘎 因為大馬朋友返曬屋企啦 剩帶我哋實習生 好悶好悶啊

我頭先做左100個list關於NBA同其他球類既體育節目既隊名 我真既唔識拒地既名嘎
佩服咯 好啦 我仲有半個鐘就放工咯 再講啦 掰掰

No comments:

Post a Comment